Strona projektu pt. Tworzymy atmosferę
Logo kampanii Tworzymy atmosferę

Sprawdź co wisi w powietrzu

Chcesz sprawdzić jaki jest stan powietrza w twojej okolicy? Wybierasz się w podróż i chcesz się dowiedzieć jaka jest jakość w powietrza w miejscu docelowym? Sprawdź czym oddychasz w interenecie lub aplikacji mobilnej.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przygotował rozwiązania pozwalające na bieżąco monitorowanie stanu powietrza. Informacje dostępne są na portalu www.powietrze.gios.gov.pl oraz w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”.

Aplikacja "Jakość powietrza w Polsce"

 

Dzięki nim można śledzić aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza pochodzące bezpośrednio z około 140 automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Portal www.powietrze.gios.gov.pl stanowi kompendium wiedzy o jakości powietrza, którym oddychamy. Użytkownicy znajdą na nim:
•    bieżące i archiwalne wyniki pomiarów jakości powietrza (w postaci zestawień liczbowych),
•    informacje o stacjach pomiarowych,
•    wyniki ocen jakości powietrza,
•    prognozy krótko- i długoterminowe,
•    analizy i raporty z przeprowadzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska badań jakości powietrza,
•    informacje na temat uchwalonych programów ochrony powietrza.

Portal został przygotowany z myślą o użytkowniku, który nie posiada wiedzy eksperckiej na temat stanu powietrza. Wyniki pomiarów podaje w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena „dostateczna” oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby „rozważyć zmniejszenie lub rozłożenie w czasie aktywności na powietrzu wymagającej długotrwałego lub wzmożonego wysiłku”.

Tworzymyatmosfere.pl

Informacje o jakości powietrza są prezentowane zbiorczo, za pomocą tzw. indeksu ogólnego, który uwzględnia stężenia siedmiu zanieczyszczeń monitorowanych automatycznie, oraz oddzielnie dla poszczególnych substancji – pyłów zawieszonych: PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu.

W taki sam sposób przedstawiane są dane w aplikacji mobilnej. Obecnie można ją bezpłatnie pobrać dla systemu Android (przez Google Play), a od połowy stycznia 2016 r. – również dla systemu iOS (przez AppleStore).

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej