Strona projektu pt. Tworzymy atmosferę
Logo kampanii Tworzymy atmosferę

WSZYSCY „TWORZYMY ATMOSFERĘ”! RUSZA OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA NA TEMAT OCHRONY POWIETRZA

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się dziś kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza.

Od 9 września w głównych stacjach telewizyjnych będą emitowane spoty kampanii „TworzyMY atmosferę”. Mają one uświadomić odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne wybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie – na stan zdrowia i komfort życia ich samych, a także najbliższych członków rodziny. Wbrew obiegowym opiniom za przekroczone normy dotyczące jakości powietrza w naszym kraju odpowiadają przede wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport samochodowy, a nie przemysł.

Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje – kupno węgla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Ma też uświadomić, że większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie – w dłuższej perspektywie może przełożyć się na istotne oszczędności w domowym budżecie. Założeniem kampanii jest więc mówienie o ochronie powietrza w sposób pozytywny – pokazywanie dobrych praktyk, budowanie poczucia sprawczości i współodpowiedzialności – mówi Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Potrzebę przeprowadzenia kampanii potwierdzają badania opinii publicznej. Wyniki sondażu zrealizowanego w sierpniu 2015 r. dla Ministerstwa Środowiska pokazują, że choć Polacy zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, to ponad 80 proc. z nich uważa, że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca, w który mieszkają. Jak pokazują dane pochodzące z monitoringu jakości powietrza w Polsce, jest to fałszywe przekonanie. Dlatego kampania oprócz zachęcania do zmiany codziennych zachowań, informuje też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych.

Kontekst kampanii

Kampania wdraża zalecenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza – dokumentu ogłoszonego dziś przez Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego. Określa on działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym niezbędne do tego, by jakość powietrza w Polsce uległa poprawie. Oprócz działań edukacyjno-informacyjnych, takich jak kampania „TworzyMY atmosferę”, program wskazuje też m.in. na konieczność wprowadzenia zmian w prawie. Więcej o programie można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Zaplanowane działania

Oprócz spotów telewizyjnych i radiowych, które pojawią się w październiku, w ramach kampanii będą realizowane m.in. następujące działania: emisja reklam w internecie, działania na portalach społecznościowych i w blogosferze oraz na stronie internetowej kampanii. W Gliwicach, Poznaniu, Sosnowcu, Sopocie i Warszawie odbędą się wydarzenia w przestrzeni miejskiej, na które złożą się happeningi i realizowane w formule rodzinnego pikniku spotkania informacyjno-edukacyjne. Ponadto w Warszawie będą przeprowadzone badania spirometryczne (pomiar sprawności układu oddechowego) wśród uczestników i kibiców 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Kampania będzie realizowana do końca listopada.

Kampania została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania mające na celu zbudowanie świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie wspiera Ministerstwo Zdrowia.

Zobacz spoty telewizyjne

Odwiedź stronę kampanii „TworzyMY atmosferę”: www.tworzymyatmosfere.pl

Dowiedz się więcej o Krajowym Programie Ochrony Powietrza: www.mos.gov.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Pliszczyńska,
rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska
tel. (+48 22) 36 92 722
email: media@mos.gov.pl

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej